Den 23 oktober 2016 hade vi informationsträff med Hanna Nilsson från Svensk Lantbrukstjänst.

Hon informerade om deras arbete kring avlivning och omhändertagande av avlidna hästar.
Inget roligt ämne, men alla hästägare bör vara medvetna om vad de har för alternativ när/om de en dag står inför det tunga beslutet att det är dags.

Det finns lite olika val man kan välja mellan;
Om avlivningen är planerad kan man oftast välja plats. Hemma i boxen eller hagen eller på en klinik.
Vid akut avlivning, till exempel vid allvarlig skada, sker avlivningen där hästen befinner sig.

Vilken metod man vill använda sig av, de två vanligaste är bedövning med bultpistol och avblodning. En så kallad mekanisk avlivning, samma metod som används på slakterier. En smärtfri och skonsam metod för hästen, men kan vara lite jobbigt att delta vid.
Det andra vanliga alternativet är att en veterinär ger hästen en injektion med avlivningsvätska, en så kallad medicinsk avlivning.

Vad man vill göra med hästens kropp sen. Man kan söka tillstånd hos Länsstyrelsen för att få lov att gräva ner hästen hemma. Eller så finns det en kyrkogård för djur utanför Stockholm.
Man kan välja att kremera eller så kan kroppen gå till destruktion och går då till energiåtervinning i form av biobränsle.

Man kan även välja att antingen åka till ett slakteri med hästen, eller skicka den med beställd bil. Men de tar enbart emot levande djur som ej har karenstid kvar från något läkemedel eller liknande. En del läkemedel ger livstids karens och detta är då inte ett alternativ.

Kostnaderna kan springa iväg för avlivning och omhändertagande av kroppen, oftast handlar det om omkring 5-6000kr. Men beroende på var, när och hur avlivningen sker så kan kostnaden variera.

¨Hästpasset är viktigt

Hästpasset avgör vilka alternativ du har att välja på. Du kan bara slakta din häst för att bli livsmedel om den har ett giltigt pass, som visar att den inte är borttagen ur livsmedelskedjan och inte behandlad med läkemedel som förhindrar slakt. Eftersom alla alternativ utom slakt innebär en kostnad, som i många fall är relativt hög, är det viktigt att ha tänkt igenom detta i god tid.¨
– Jordbruksverket.

Vill du läsa mer om olika regelverk och liknande kan du kolla in på Jordbruksverkets hemsida:
www.jordbruksverket.se

Mer information om Svensk Lantbrukstjänst hittar du på
www.svensklantbrukstjanst.se
Har du frågor är du välkommen att ringa Hanna Nilsson på 0510-868 67 eller 0706-10 13 69
eller maila henne på hanna.nilsson@svensklantbrukstjanst.se

Ansökan om att få gräva ner häst hemma hittar du hos Länsstyrelsen
www.lansstyrelsen.se