Den 23 mars 2019 kom domare Ingela Ynghagen till oss ock körde en genomgång av WRAS regelbok med oss. (Western Riders Association of Sweden)

Vi gick igenom lite om de olika nivåerna, lite om nytt från Jordbrukasverket och hon berättade och visade om de nya bedömningsskalorna i Western Horsemanship och Showmanship.
Vi fick även lite nya mönster, de flesta ligger redan på WRAS hemsida och kommer komma med i den nya regelboken för 2020/2021.

Till att börja med påpekade Ingela att det som inte står i regelboken finns inte, domarna hittar inte på saker själva. Men hon sa också att de inte heller är mer än människor så anser man sig felbedömd kan man be domaren visa var i regelboken det står om just den bedömningen.
Helst utan ilska smiley

Jordbruksverket etcetera:

Jordbruksverkat har haft ögonen på westernridningen och främst då gällande boskapsgrenarna och timed events (Team Penning, Team Sorting, Ropinggrenarna, Barrel Race och Pole Bending).
Då framför allt eftersom att det är oklara regler vad gäller betslingen i dessa grenar generellt i western-Sverige. Många ryttare deltar i de tävlingar där reglerna passar deras sätt att rida, till exempel med tvåhandsfattning på stångbett eller ej.
Enligt WRAS regelbok ska tyglarna, vid ridning på stångbett, hållas i en hand.
Därav utesluts en del grenar ifrån vissa WRAS tävlingar

Ingela rekommenderar att man som tävlingsryttare läser igenom de regler som gäller vid tänkt tävling och funderar på om man kan acceptera dem, innan man anmäler sig. För att i högsta mån undvika dispyter om reglerna på tävlingen.

Nytt för i år är att numera ska även hästens psykiska förmåga att tävla bedömas. Tidigare har det enbart nämnts om dess fysiska förmåga.
¨Hästen ska vara frisk, i god kondition och väl förberedd för tävlingstillfället¨ (Värdegrund för träning och tävling med häst. Hästnäringens Nationella Stiftelse)
Detta innebär att om domaren ser att en häst blir väldigt stressad, eller till exempel att en unghäst blir väldigt trött, så kan denna få avbryta tävlingen.

Viktigt är även att följa tävlingsveterinärens förelägganden, till exempel om hen säger att en häst enbart bör tävlas i två klasser och inte mer. Följer man inte detta kan man bli diskvalificerad.

Alla regler vad gäller doping hittar man enklast på ridsportsförbundets sida.
http://www.ridsport.se/Tavling/Hastvalfardantidopning/Antidopningkarenstider/

Något man lätt kan missa inom doping är till exempel att ge hästen massage på morgonen innan tävling, eller vissa former av liniment. Bra att läsa på!

Om domaren, veterinär eller tävlingsledaren ser eller uppmärksammas på att hästen har sår eller skavsår i områden för, eller i närheten av, utrustning så kan ekipaget bli diskvalificerat. Lika så om hästen har tydliga skador eller skavsår av överanvända sporrar.

Tävlingsnivåerna:

I WRAS finns nivåerna E till A.

E – Träningstävlingsnivå. Kräver egentligen ingenting smiley. Kan ställa upp i vilken utrustning som helst.
Ekipagen blir bedömda och får veta av domaren efteråt vad de behöver träna på. Men domaren får ej rangordna ekipagen offentligt på något vis. Utan det är en ¨prova på klass¨, antingen blir man godkänd eller ej.
Enda kravet är att man får ej ha haft en tävlingslicens i WRAS. OM inte din klubb gör en E-klass för enbart klubbens medlemmar, då är det okey med en tidigare licens.

D – ¨Nybörjarklass¨. Vissa undantag kan göras i bedömningen för en del fel. Men nu måste man inneha tävlingslicens, både ryttare och häst.
På denna nivå får hästen ej ridas med stångbett.

C – Kan fortfarande rida på tränsbett, eller gå över till stång. Klasserna blir lite klurigare och det är en lite större utmaning än D-nivån.

B – Här är klasserna på högsta nivå och alla hästar som fyllt 6 år ska ridas på stångbett.

A- Samma nivå som B, bara olika vilka som får tävla där då detta är en internationell nivå.

WRAS licenser söks på hemsidan under fliken tävling. För att få en licens måste man vara ansluten till en av WRAS klubbar. Och man får enbart tävla för en klubb per år.

http://www.wras.se/sida.asp?sid=68&did=3&spid=1

När man samlar poäng under tävlingarna blir man uppklassad efterhand. När man nått 50 poäng i en gren får man inte längre rida den grenen på den nivån med samma häst.

Lite nyheter:

Vad gäller rollkur så är det upp till tävlingsledningen på var tävling att avgöra om användandet av detta. I Schweiz är det numera förbjudet.

En annan nyhet i regelverket är att trissor (¨stjärnor¨, den delen som rullar mot hästens sidor) på sporrar inte får ha skarpa kanter, utan ska vara rundade.

Från i år är det, när man rider på tränsbett (snafflebit), tillåtet att justera tyglarna med en hand.

Grenspecifika nyheter:

Western Riding – Nytt mönster för E-klass walk and trot. Med 8 bedömningspunkter för en rättvisare bedömning.
Även ett nytt mönster på D-nivå. Enligt Ingela ett mycket bra mönster att träna på.
(Nu vet vi vad som kommer komma på framtida träningar för Ingela smiley)

Ranch Ridning – Även här ett nytt mönster, ligger inte ännu på hemsidan men det kommer.
Nytt här är även att man nu får lov att rida lätt och att man får hålla sig i sadelhornet. Viss överspinn är numera också godkänt.

Horsemanship & Showmanship – Ny scoring. Skala -3 till +3 (med halvpoäng) på varje moment. Straffpoäng; mindre straff -3, större straff -5 och allvarlig straff -10.
Även en allmän bedömning från godkänd till excellent.
Detta för att det ska bli en jämnade bedömning mellan olika domare.

Ranch Trail – Ej ok med repgrind

Pleasure – ¨Gunghästen¨ i lope är ej längre tillåten. Lope ska gå i 3-takt! Domarna vill inte se för stora rörelseskillnader på fram- och bakdel, ej heller hästar som går på två spår.

Vi tittade även på lite videos, där en domare kommenterar olika ritter. Så man kan få höra en domares bedömning under en pågående ritt.
Finns flera på YouTube, sök på ¨A judge´s perspective¨ och gren.
Här kommer länkar till några exempel som vi fick se:

Pleasure:
https://www.youtube.com/watch?v=O6aDmSArnig

Ranch Riding:
https://www.youtube.com/watch?v=8jHditbPrwE

Western Riding:
https://www.youtube.com/watch?v=efZnuhnd-n8

Trail:
https://www.youtube.com/watch?v=OPVSkSt5c6g

Vi tittade även lite på en lärorik film om Western Pleasure och vad domarna tittar på där.
https://www.youtube.com/watch?v=JMP9OMMEmW8

Även här finns det flera filmer för olika grenar, sök på UNL Horse Judging. Där kan du sedan välja mellan flera olika lärorika filmer.

Se och lär!

Sammanfattning gjord av Eva-Lena Johansson Ängarnas Ranch