Jag använder mig gärna av miljöträningen i mitt arbete med hästar och deras människor. Många tänker att ¨ det handlar ju bara om att få hästen att gå på en presenning¨ , men det är mer komplext än så enligt mig.

Grundtanken med miljöträning är att ju mer konstiga saker hästarna utsätts för under trygga förhållanden, desto mer lär de sig att saker kan vara konstiga utan att nödvändigtvis vara farliga.
”Man kan i alla fall undersöka innan man flyr”
Fly är ju potentiellt slöseri med värdefull energi.

Hästars överlevnad kan hänga på att energin sparas till den stunden då den verkligen behövs, när någonting faktiskt försöker äta upp dem. Eller när de behöver försvara sig emot andra hästar, hingsten som ska jaga bort konkurrenter och så vidare.

Relationen mellan hästen och dess människa blir tydlig under träning med lite läskiga hinder och eventuella kommunikationsproblem blir synliga. Vad som kan behöva tränas på eller saker i miljön som behöver förändras eller andra saker som dyker upp.

Försöker hästen fly fältet och sin ägare eller söker den trygghet bakom människan eller helst i dess famn?
Precis som med par terapi så är det bästa att ta reda på partnerns åsikter och reaktioner på olika saker innan det uppstår större problem.

Om hästarna blir rädda för något av hindren, eller finner det obehagligt, får vi möjligheten att:
1. Se hur hästen reagerar, lära oss känna igen tecken och se hur stora reaktioner det ligger under ytan. Perfekt med till exempel en ny häst.
Utifrån det kan vi skapa en angreppsplan, hur ska vi gå vidare med träningen och hur kan vi hantera reaktionerna när/om de kommer.
2. Lära hästen att hantera rädslan/obehaget på ett sätt som är acceptabelt för oss, till exempel utan att situationen blir farlig för de inblandade.
Det vi vill är att hästen ska minnas den träningen nästa gång den hamnar i en situation som skrämmer eller ger den obehag. Och på så vis göra även den situationen mindre farlig. Och sen nästa och nästa….
3. Bygga upp hästarnas självförtroende genom att klara av att ta sig igenom läskiga/obehagliga situationer på egen hand.
4. Bygga människans självförtroende genom att med lugn och tålamod klara av olika situationer.

På så vis bygga på en tillitsfull och stabil relation.

Om hästen inte reagerar på någonting, ja då har vi kanske andra saker vi behöver arbeta med. Om man inte är nöjd med det läget.

Under fliken aktiviteter på min hemsida hittar du information om när miljöträningen anordnas och vad det kostar att delta.

Hoppas vi ses //Eva-Lena